LÀM THẾ NÀO ĐỂ KIỂM TRA NHỚT XE ?

By |2019-08-24T10:54:22+07:00August 24th, 2019|Sản Phẩm Đặc Biệt, Thông Tin Mới|

- Để kiếm tra lượng nhớt, xe phải được đặt trên một mặt phẳng, động cơ được tắt và để