Address:

Xã Xuân Hồng, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh