Address:

288 Nguyễn Chí Thanh, Khóm 7, Phường 9, TP.Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh