DẦU NHỚT CHO ĐỘNG CƠ XĂNG VÀ DIESEL CÓ SỬ DỤNG CHUNG ĐƯỢC KHÔNG?

By |2021-02-19T15:55:01+07:00February 19th, 2021|Thông Tin Mới, Xu Hướng Sử Dụng|

Thực tế có thể sử dụng chung được cho cả hai loại động cơ (xăng, diesel) cho cùng một loại dầu nhớt khuyến cáo?

FTSC OIL KÝ HỢP ĐỒNG “KHỦNG” BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM DẦU NHỚT

By |2019-06-27T15:23:45+07:00June 27th, 2019|Thông Tin Mới, Xu Hướng Sử Dụng|

Gói bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm mà FTSC OIL ký cho sản phẩm dầu nhớt lên đến 20 tỷ