DẦU NHỚT CHO ĐỘNG CƠ XĂNG VÀ DIESEL CÓ SỬ DỤNG CHUNG ĐƯỢC KHÔNG?

By |2021-02-19T15:55:01+07:00February 19th, 2021|Thông Tin Mới, Xu Hướng Sử Dụng|

Thực tế có thể sử dụng chung được cho cả hai loại động cơ (xăng, diesel) cho cùng một loại dầu nhớt khuyến cáo?

CÔNG TY FTSC OIL KÝ KẾT HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DẦU NHỜN VỚI CÔNG TY XĂNG DẦU MAHAXOK- LÀO

By |2019-10-29T08:54:30+07:00October 29th, 2019|Thông Tin Mới|

Chiều ngày 20/9/2019 Công ty FTSC OIL đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư, phát triển thương mại xăng