Điều gì sẽ xảy ra nếu đổ nhầm xăng vào xe máy dầu?

By |2020-07-14T15:21:37+07:00July 14th, 2020|Sản Phẩm Đặc Biệt, Thông Tin Mới|

Khi rơi vào tình huống tiếp nhầm nhiên liệu xăng cho động cơ chạy dầu hoặc ngược lại, cần phải