CÔNG TY FTSC OIL KÝ KẾT HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DẦU NHỜN VỚI CÔNG TY XĂNG DẦU MAHAXOK- LÀO

By |2019-10-29T08:54:30+07:00October 29th, 2019|Thông Tin Mới|

Chiều ngày 20/9/2019 Công ty FTSC OIL đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư, phát triển thương mại xăng